Инструкция за монтаж

инструкции за монтаж
Размерът на улуците и водосточните тръби зависи от повърхността на покрива. За повърхности до 100 м2 изполваме тръби с диаметър 90мм. За по-големи повърхности трябва да се използват улуци с диаметър 150мм и водосточни тръби с диаметър 100мм. Ако дължината на сградата е по-малка от 12 метра е достатъчна само една водосточна тръба.
1. Скобите се монтират с помощта на винтове на разстояние не по-голямо от 600мм. Скобите се огъват в съответствие с наклона на покрива /не се отнася за компактни скоби до челната дъска/ и се монтират така, че да се постигне наклон на улука от 5 мм на 1 м дължина. Скобите трябва предварително да се номерират и да се монтира първата и последната на разстояние от 100 мм от края на покрива.
2. За да се монтират останалите скоби трябва да се опъне шнур между първата и последната, който ще показва правилната линия на монтаж.
3. Водосточните тръби се монтират на разстояние от 150 мм от края на улука. Отворът с диаметър 100 мм към водосточната тръба изрязваме под ъгъл.
4. Водосборното казанче монтираме първо под заобления край на улука. После го притискаме до улука и огъваме притискащите езици към вътрешността на улука. Заоблената част от улука трябва да е навън.
5. Завършващия накрайник на улука монтираме без силикон само към фабрично рязания край на улука. На повърхността на улука, на мястото на рязане слагаме силикон и притискаме двата елемента да се получи добра спойка. Напречната преграда трябва леко да се удари, за да влезе по-дълбоко.
6. Улуците монтираме първо от вътрешната страна на скобите и ги наместваме до правилната позиция. При монтирането на улука в скобата трябва леко да го стиснем в горния край така, че като го отпуснем да се намести на точно определеното място на скобата.
7. За съединяването на улуците се изполват съединителни скоби. След като доближим двата улука, слагаме съединителя на задната част на улука и го разтягаме леко напред към заобления му край.
Традиционен метод за съединение на улуците:
Разгъваме задната сгъвка на долния улук. Горния улук го притискаме там където е заобления му край така, че да може да влезе 50мм в заобления край на долния улук. На мястото на съединяване трябва да положим слой силикон. Улукът, който се намира отгоре го притискаме, за да се залепи плътно, а огънатият ръб го връщаме в първоначалното му положение.
8. Тръбните скоби за водосточни тръби биват два вида – с клин и без клин. Разположението между тръбните скоби трябва да е 2 м. Горната тръбна скоба се монтира точно под коляното. Трябва да се уверим, че тръбата е в отвесно положение.
9. Обезпечаващия клин монтираме както е показано на рисунката.