Контакт

Контакти
За оферта, обадете се на тел. 032 961 661

Предлагаме доставка и монтаж в цялата страна.

Офиси

Пловдив (карта)
Бигор-ИН (главен офис и склад)
Рогошко Шосе 3 (влeзте през портала на склада за строителни материали)
тел./факс 032 961 661
GSM 0899 910 660
plovdiv@bigorltd.com

София (карта)

Бигор-ИН ООД (офис)
ул. Разтоварище 2 (Преди да ни посетите, моля обаде се)
г. Банкя 1320
За информация и оферти:
GSM 0899 910 988
GSM 0899 910 660
GSM 0889 513 415
sofia@bigorltd.com