Контакт

За оферта, обадете се на тел. 0899 910 660 
Предлагаме доставка и монтаж в цялата страна.
Офиси
Пловдив (карта)
Бигор-ИН (главен офис и склад)
Рогошко Шосе 3 (влeзте през портала на склада за строителни материали)
тел./факс 032 961 661
GSM 0899 910 660
plovdiv@bigorltd.com